Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Δίκτυα Υπολογιστών

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 20 φύλλα εργασίας (2 σε Excel και τα 18 σε Packet Tracer) μαζί με τις απαντήσεις των ερωτήσεων που αυτά περιέχουν.
Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραμμα προσομοίωσης της εταιρείας CISCO, με το οποίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να σχεδιάσει τη δική του τοπολογία δικτύου και να μελετήσει τις ιδιότητες και την απόδοσή της. Είναι ένα από τα πλέον διαδεδομένα προγράμματα του είδους και χαρακτηρίζεται από την ευκολία χρήσης, το ρεαλιστικό επίπεδο προσομοίωσης, αλλά και την πληθώρα χαρακτηριστικών που διαθέτει. Αν και κυρίως χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση στα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας και ειδικότερα στην εξάσκηση για τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και για την δημιουργία απλών ασκήσεων που δεν εξαρτώνται από τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής.
Σε αυτή την κατεύθυνση τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της εργαστηριακής άσκησης του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών» της Γ? Τάξης των ειδικοτήτων «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» και «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ.
Πατήστε στην εικόνα του βιβλίου για να το κατεβάσετε. Πατήστε εδώ για να καταβάσετε τα τελικά αρχεία εργασίας κάθε άσκησης. Περισσότερο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το βιβλίο μπορείτε να βρείτε στο υλικό του σεμιναρίου «Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Δίκτυα Υπολογιστών», εδώ.