Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών

Στους ακόλουθους συνδέσμους περιλαμβάνεται υλικό που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των ασκήσεων του βιβλίου «Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών» της Γ’ Τάξης της Ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ.

  1. Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 01: Διανομή Cluster Knoppix με το πρόγραμμα PI (597.10 MB)
  2. Κεφάλαιο 8 – Άσκηση 04: Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής (924.29 KB)
  3. Κεφάλαιο 8 – Άσκηση 10: Η εικόνα της πιστωτικής κάρτας (42.44 KB)
  4. Κεφάλαιο 8 – Άσκηση 13: Το κρυπτογραφημένο κείμενο (1.60 KB)
  5. Κεφάλαιο 8 – Άσκηση 18: Η εφαρμογή FreeSecurity (41.15 KB)
  6. Κεφάλαιο 8 – Άσκηση 18: Η εφαρμογή PortablePGP (50.83 MB)