Εργαστήρια

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών (κτήριο ΕΠΑΛ Ελληνικού)
Γεωπονίας και Περιβάλλοντος (κτήριο ΕΠΑΛ Ελληνικού)
Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Κτιριακών Έργων (κτήριο ΕΠΑΛ Γλυφάδας)
Σχεδιαστήριο (κτήριο ΕΠΑΛ Γλυφάδας)
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικών Τεχνών (κτήριο ΕΠΑΛ Αργυρούπολης)
Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων (κτήριο ΕΠΑΛ Γλυφάδας)
Τεχνολογίας – Παραγωγής Έτοιμου Ενδύματος (κτήριο ΕΠΑΛ Αργυρούπολης)
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού 
Αυτοματισμών (κτήριο οδού Δαβάκη)
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (κτήριο οδού Δαβάκη)
Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (κτήριο οδού Δαβάκη)
Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (κτήριο οδού Δαβάκη)
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων (κτήριο οδού Δαβάκη)
Τομέας Μηχανολογίας 
Οχημάτων (κτήριο οδού Δαβάκη)
Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού (κτήριο οδού Δαβάκη)
Τομέας Πληροφορικής 
Πληροφορικής (κτήριο οδού Δαβάκη)
Εφαρμογών Η/Υ (κτήριο οδού Δαβάκη)
Πληροφορικής (κτήριο ΕΠΑΛ Αργυρούπολης)
 Εφαρμογών Η/Υ (κτήριο ΕΠΑΛ Αργυρούπολης)
Πληροφορικής (κτήριο ΕΠΑΛ Ελληνικού)
 Εφαρμογών Η/Υ (κτήριο ΕΠΑΛ Ελληνικού)
Πληροφορικής (κτήριο ΕΠΑΛ Γλυφάδας)
Εφαρμογών Η/Υ (κτήριο ΕΠΑΛ Γλυφάδας)
Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας 
 Βρεφονηπιοκομίας (κτήριο ΕΠΑΛ Ελληνικού)
Βρεφονηπιοκομίας (κτήριο ΕΠΑΛ Γλυφάδας)
Νοσηλευτικής (κτήριο ΕΠΑΛ Ελληνικού)
Νοσηλευτικής (κτήριο ΕΠΑΛ Γλυφάδας)
 Ιατρικό-Βιολογικό (κτήριο ΕΠΑΛ Ελληνικού)
 Φυσικοθεραπείας (κτήριο οδού Δαβάκη)
Αισθητικής Τέχνης (κτήριο οδού Δαβάκη)
Κομμωτικής Τέχνης (κτήριο οδού Δαβάκη)