Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Το πρόγραμμα σπουδών του τομέα έχει προσαρμοστεί ώστε να καλύπτει τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και τη σύγκλιση της ηλεκτρολογίας, της ηλεκτρονικής και των αυτοματισμών. Ο τομέας διαθέτει κατάλληλα εργαστήρια και άριστο εργαστηριακό εξοπλισμό για την άσκηση των μαθητών.