Τομέας Μηχανολογίας

Ο μηχανολόγος είναι ένα ελκυστικό αλλά και απαιτητικό επάγγελμα καθώς :

  • Μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, πραγματικά αντικείμενα  και μηχανισμούς από το μηδέν , συνδυάζοντας κατάλληλα θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εμπειρίες και δεξιότητες.
  • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο , τη ρύθμιση και την συντήρηση μηχανών παραγωγής.
  • Έχει πολλαπλά επαγγελματικά δικαιώματα.
  • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει τα μέσα προστασίας και υγιεινής σε χώρους εργασίας.