Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Το αντικείμενο του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας είναι κατεξοχήν ανθρωπιστικό και χαρακτηρίζεται από:

  • Προσφορά στον πάσχοντα και αδύναμο συνάνθρωπο
  • Συνεισφορά στον αγώνα για την προάσπιση της υγείας και την πρόληψη των νόσων
  • Σεβασμό και αγάπη προς τον άνθρωπο
  • Φροντίδα και αγωγή των μικρών παιδιών
  • Διατήρηση και βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης και υγιεινής του ανθρώπινου σώματος